Gods trouw en aanwezigheid onder Israël – Livestream Christenen voor Israël

“In goede en kwade dagen” – de Trouw van God en Zijn Aanwezigheid in Israëls midden – dat was het thema van de lezing die ik op 16 februari 2021 (via de livestream van Christenen voor Israël) gaf.  “In goede en kwade dagen”: woorden uit de aloude trouwbelofte. Zijn ze ook op de relatie van de HERE God en Israël toepasbaar? En gelden ze ook voor de relatie van de Heer Jezus met Zijn volk?

In de film The Boy In the Striped Pajamas gaat het om een vriendschap tussen een Joods jongetje (gevangen in een vernietigingskamp) en het zoontje van de kampcommandant. Op een gegeven moment zijn ze beiden in het kamp als er een groep Joodse mensen naar de gaskamers gedreven wordt … en worden zij beiden meegevoerd en sterven samen in de gaskamer. De Nazi-kampcommandant – gealarmeerd – mist zijn zoon … en vindt hem onder de doden. Dáár waar hij hem nooit verwacht zou hebben. Een aangrijpende film.

Maar nu een vraag: had ook Messias Jezus gevonden kunnen worden tussen de gestikte en in doodsangst gestorven Joodse mannen, vrouwen en kinderen? Hadden wij Hem daar kunnen vinden? Gestikt met Zijn volk, verdrukt, één geworden met Zijn volk in een onlosmakelijke kluwen mensenlichamen?

Hoe goed kennen wij God? Hoe ver gaat Zijn trouw? Wat zegt de Schrift daarover? Op welke manier is of blijft God betrokken bij heel zijn volk? En: is dat nu nog steeds zo? Of is Hij – sinds Jezus’ verschijning – alleen maar betrokken bij een deel van het volk?

Diepe vragen, die ons bepalen bij ons eigen kennen van God. En die van invloed zijn op de manier waarop we de Bijbel lezen en naar de geschiedenis van heel Israël kijken.

De opname van de livestream kunt u hier bekijken.

De tekst van de lezing kunt hier downloaden.