In goede en kwade dagen

‘In goede en kwade dagen’

 De trouw van God en de ballingschap en terugkeer van de Sjechiena

In het septembernummer (2019) van Israël en de Kerk verschijnt een artikel dat ik in mei dit jaar schreef in Jeruzalem. In dit artikel staat de relatie tussen ons verstaan van de trouw van God (jegens Israël) en ons kennen van God Zelf centraal. De mate waarin wij Gods zelfopenbaring – ons gegeven in de Schrift – hebben leren verstaan, helpt ons of hindert ons juist in ons begrip van de trouw van God jegens Zijn volk, en als gevolg daarvan ook in het verstaan van Gods trouw jegens het totaal van Zijn schepping, onszelf daarbij inbegrepen. Het inzoomen op de ballingschap en terugkeer van de Sjechiena biedt een gelegenheid om de onderlinge verbondenheid van ons ‘zicht’ op God en ons begrip van Zijn trouw in het oog te vatten. Dit heeft vervolgens ook zijn uitwerking op de manier waarop wij kijken naar de actuele geschiedenis van Gods volk Israël.

Het artikel is hier te lezen of te downloaden.

Een printvriendelijke versie is hier te downloaden.