Het boek

coverHet boek in één zin:

Tegen de donkere achtergrond van zo’n 2000 jaar ont-Joodst lezen van de Schriften is het boek een soort bijbels-theologisch DNA-onderzoek van het eeuwenlang gangbare christelijk verhaal over de Messias, Israël en de volken. Een vergelijking van de ‘genetische structuur’ van het traditionele canonieke verhaal met de ‘genetische structuur’ van de Schriften. Het laat de noodzaak zien van een nieuw leren lezen van Gods wegen.

Hoe helpt het boek de lezer verder?

Het biedt een alternatief voor het eeuwenlang gangbare christelijke canonieke verhaal. Het geeft een weergave van het verhaal van de Schriften waarin tot in de onderliggende structuren van het verhaal is afgerekend met enige vorm van vervangingsdenken. Een canoniek verhaal dat de trouw van God serieus neemt. En dat de consequenties daarvan tekent.

Waarin onderscheidt het boek zich van andere boeken in dit genre?

Het roept op om de weg van de God van Israël opnieuw te leren lezen en daagt de hele christelijke geloofsgemeenschap uit tot een herbezinning op het eigen zicht op Gods wegen. Tegelijk biedt het één doorlopend verhaal waarin God, Israël, de Messias, de volken, de weg door de eeuwen van héél het volk Israël en de wegen van de christelijke kerk onderweg naar Gods toekomst samengebracht zijn.
Het gaat om een bijbels-theologisch boek dat binnen het kader van een ‘nieuw’ canoniek verhaal tegelijk systematisch theologische vragen aan de orde stelt.
Tenslotte is het ook een heel concrete oproep tot omkeren en omdenken op allerlei terreinen van christelijk denken en leven in de ontmoeting met de God van Israël, zijn Messias en zijn volk.

Wat het boek wil zijn en wat niet

Het boek de Messias leren wil een tekening geven van het doorlopende verhaal van de Schriften – een alternatief voor het traditionele canonieke verhaal. Bewust is er voor gekozen om de aandacht te richten op deze schets van een ‘nieuw’ canoniek verhaal. Om op een positieve manier het verhaal over Gods weg met Israël en de volken te tekenen. Om niet bij elk onderdeel van dit verhaal van de Schrift tegenstemmen te laten klinken en daarop in te gaan. Voortdurend in gesprek zijn met allerlei oude of moderne tegenstemmen leidt af van de voortgang in de weergave van het verhaal van God. Dit uitgangspunt staat ook beschreven op pagina 30.

Daarbij is dit boek zo geschreven dat ook niet-theologen het zouden kunnen lezen, zoals op pagina 21 wordt gezegd. Vaktheologen missen misschien antwoorden op allerlei vragen die bij hen rijzen of ze missen een grondiger verantwoording van gemaakte keuzen. Dat is op zichzelf begrijpelijk, maar vanwege de – hier kort aangeduide – opzet en bedoeling van het boek zullen zij het moeten doen met wat in het boek wordt geboden. Nadere discussie en verantwoording moeten inderdaad op andere gelegenheden plaats vinden. Theologisch geschoolde recensenten noemen dit gegeven een aantal malen als een minpunt van het boek. Maar als ook niet-theologisch geschoolde lezers het boek – al is het in kleine stukjes – lezen, zoals dat blijkens reacties gebeurt, dan is dat waardevol. Daarvoor is het boek met z’n opzet en stijl ook bedoeld. In het Woord vooraf wordt het verlangen verwoord “dat dit boek een zegen zal zijn voor velen die verlangen de Heilige God te kennen in al zijn bedoelingen en gerichtheid op zijn uiteindelijke koningschap.” De woorden “Moge het zo gelezen worden” worden hier opnieuw uitgesproken.

Omslag

Het schilderij Sjofar van Jip Wijngaarden roept tot bezinning en omkeer. De sjofar wordt geblazen vanwege de weg die het volk Israël heeft moeten gaan. De weg van wegvoering, van wachten op de trein … De sjofar wordt ook geblazen boven het dorp, met de kerk in het midden – kerk en huizen zonder ramen …

Voor de beschrijving die Jip Wijngaarden zelf geeft, zie haar website.