Materialen

Het is de bedoeling dat hier materiaal voor bestudering van en gesprek over het boek aangeboden zal worden.

Kennismaking met de inhoud van de Messias leren

De messias leren-webVoor een kennismaking met de structuur van het boek, de inhoud van de verschillende delen en de behandelde thema’s is de uitgebreide inhoudsopgave als pdf beschikbaar.

Inleiding op de thematiek en de inhoud van het boek

De inleidende lezing op de conferentiedag op 31 oktober 2015 kan ook goed dienen als een inleiding en globale kennismaking met het boek. Voor de tekst van deze lezing op deze website klik hier.

Voor een gefilmd verslag van de aanbieding van het boek aan dr. Arjan Plaisier klik hier. De bij die gelegenheid gehouden toespraak is te vinden in het blogbericht van 1 september 2015.

Leeswijzer voor persoonlijk gebruik of voorbereiding op groepsgesprek

Voor een serie van drie ‘leesavonden’ over de Messias leren wordt een leeswijzer voorbereid. Deze leeswijzer is bedoeld als hulp bij het verwerken van wat is gelezen en als voorbereiding op de groepsbespreking tijdens de leesavonden. Het gaat om een werkdocument en er kan dus aan geschaafd worden. Bij grote wijzigingen zal hier een recente versie gedownload kunnen worden. Ook input van gebruikers is welkom (via het contactformulier).

Leeswijzer – de Messias leren – Inleiding + deel I

Leeswijzer – de Messias leren – deel II

Leeswijzer – de Messias leren – deel III

Gerelateerde publicaties

In december 2004 verscheen – als vrucht van een in Israël doorgebracht studieverlof – de studie

De Tora van de Messias en zijn twee kinderen 

waarnaar ook in het boek de Messias leren wordt verwezen.

Voor geïnteresseerden is deze studie die in zekere zin de opmaat vormde tot het schrijven van de Messias leren hier te downloaden. Dat geldt ook voor een Engelstalige samenvatting van deze studie (januari 2005).

Een kort artikel getiteld De twee kinderen van de Messias – oog krijgen voor Messiasbelijdende Joden (2005) is eveneens te downloaden.

Het Engelstalig artikel The Messiah and His two children – A midrashic prohetic interpretation of Isaiah 8,18 (april 2012; bijdrage aan de feestbundel ter gelegenheid van de 80e verjaardag van dr. Peter Hocken) is ook beschikbaar.