Oud en nieuw canoniek verhaal in relatie tot de plaats van Messiasbelijdende Joden

Over bovenstaand onderwerp geeft Edjan Westerman een workshop op de conferentie van de Jules Isaac Stichting die D.V. op 9 november 2015 gehouden zal worden. De tegenstelling tussen Israël en ‘de kerk’ die hoorde bij het traditionele canonieke verhaal liet totaal geen plaats aan Joden die Jezus als Messias belijden. Maar hoe ligt dat als we de Schriften anders – zonder ‘vervangingsbril’ – leren lezen? Hieronder het persbericht over deze conferentie.

PERSBERICHT THEMADAG MET Dr. MARK KINZER MAANDAG 9 NOVEMBER

Dr. Mark Kinzer is een van de meest invloedrijke Messiaans Joodse theologen van dit moment. In november komt hij op uitnodiging van de onlangs opgerichte Jules Isaac Stichting een week naar Nederland voor lezingen en interviews.

Maandag 9 november zal Dr. Kinzer twee lezingen en een workshop verzorgen op de eerste themadag van de dit voorjaar opgerichte Jules Isaac Stichting. De themadag wordt gehouden in de Poortkerk in Veenendaal. Het thema van deze dag luidt ‘Israël in het hart 6252OP10572van de Kerk’. De twee lezingen van Dr. Kinzer hebben als onderwerp ‘Jezus in het hart van Israël’ en ‘Messiaans Jodendom: brug tussen Kerk en Israël? ‘ Naast de twee lezingen zullen er ook workshops worden aangeboden. Dr. Kinzer en ds. Edjan Westerman zullen beiden een workshop verzorgen.

De lezingen van Dr. Kinzer worden in het Engels gegeven. Er zal geen vertaling zijn. Denkt u daaraan indien u zich aan wilt melden voor deelname aan deze dag.

De Jules Isaac Stichting wil bijdragen aan het bevorderen van een internationaal oecumenisch netwerk van theologen die zich wijden aan de verdere ontwikkeling van een bijbels verantwoorde christelijke theologie met betrekking tot Israël, de kerk en de volken. 

Hiertoe ziet ze onder meer een belangrijke rol weggelegd voor de jonge maar langzamerhand aan invloed winnende beweging van Messiaans Joodse theologen. Dr. Mark Kinzer is momenteel een van de belangrijkste theologen binnen deze beweging. Hij beschikt over een breed internationaal netwerk van contacten in de Rooms Katholieke Kerk, van protestantse theologen en in de Joodse wereld. Dr. Kinzer heeft een eigen website, www.markkinzer.com

Woensdag 11 november zal Dr. Kinzer lezingen geven op de studiedag voor predikanten en voorgangers, georganiseerd door Christenen voor Israël in Nijkerk. Vrijdag 13 november geeft hij drie colleges aan het Baptist House van het Baptisten Seminarium in Amsterdam.

Meer informatie over de Jules Isaac Stichting, over Dr. Mark Kinzer en de themadag op 9 november vindt u op www.julesisaacstichting.org    

( Het afgebeelde mozaïek bevindt zich in de Santa Sabina te Rome; het laat zien dat er in de eerste eeuwen nog een besef was van het feit dat binnen het Lichaam van de Messias zowel Israël als de volken te vinden zijn. Ex circumcisione = uit de besnijdenis.)