Theoblogie: recensie ‘de Messias leren’

Ds. Giel Schormans, PKN-predikant te Voorburg, schreef ter gelegenheid van het verschijnen van de tweede druk een recensie van ‘de Messias leren’. De recensie is te vinden op Theoblogie.

In de alinea’s van de evaluatie schrijft hij:

“Het is buitengewoon knap wat Westerman doet: in een grote greep een coherente en consistente Bijbelse theologie presenteren. Westerman heeft veel contacten in de (Messiaans-) Joodse wereld en dat maakt dit boek spannend, hij schrijft het met hen als nadrukkelijke meelezers en is met hen in gesprek. Het is het een van de weinige boeken die ik ken (maar ik ben geen vaktheoloog), die de eigen plaats en betekenis van Israël gedegen bijbels-theologisch onderbouwt en daarbij oog heeft voor het Joodse Messias-belijdende deel van de kerk. …

Resumerend: ‘De Messias Leren’ is mijns inziens een must-read voor zowel theologen en predikanten als geïnteresseerde gemeenteleden. Het maakt de roeping van Israël en haar blijvende plaats in Gods heilsplan op een overtuigende, integere en coherente manier inzichtelijk, zonder af te doen aan de fundamentele betekenis van Jezus Messias.”

Een pdf van de recensie is hier te downloaden.