Tweede druk van ‘de Messias leren’

De tweede druk van de Messias leren is verschenen. Vandaag werd een present-exemplaar bezorgd. KokBoekencentrum Uitgevers hebben zich ingezet om ervoor te zorgen dat de Messias leren permanent beschikbaar zal blijven. Het boek is daarom in een Print-On-Demand/Boek-Op-Verzoek systeem opgenomen en zal daarom steeds leverbaar zijn.

In de tweede druk zijn een aantal kleine correcties doorgevoerd. Een verschil met de eerste druk is dat er nu – net als in de Engelse editie – een Register van Bijbelplaatsen is toegevoegd. Wijlen Dr. Henk Vreekamp sprak op de conferentiedag ter gelegenheid van het verschijnen van het boek de wens uit naar zo’n register. Er zal naar gestreefd worden om dit register als apart document op de website aan te bieden voor diegenen die de eerste druk hebben aangeschaft.

Ter gelegenheid van het verschijnen van de tweede druk verscheen een interview met Edjan Westerman op Theoblogie.

Bij het verschijnen van de eerste druk werden hem – eveneens op op Theoblogie –  5 vragen gesteld.